Skip to content Skip to footer
ORGANISATIE

Kwaliteit

Thuiszorg ZVZ hecht veel waarde aan kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Om dit te kunnen waarborgen besteden wij veel aandacht aan cliënten ervaringen en zorgevaluaties. Zo wordt er periodiek een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden en wordt de zorg bij cliënten jaarlijks geëvalueerd.
Buiten de ervaringen van de cliënten en de zorgevaluaties zijn er binnen onze organisaties meerdere processen waar veel aandacht wordt gegeven. Hier kunnen we denken aan processen zoals;

  • het bewaken van het professioneel handelen;
  • de communicatie over het zorgproces;
  • registratie van activiteiten en zorgprocessen;
  • beleid en organisatie;
  • personeel;
  • huisvesting.

Cliëntenraad

Elke zorgaanbieder is wettelijk verplicht een cliëntenraad samen te stellen.
De Cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen. Via de Cliëntenraad heeft u medezeggenschap in het beleid van Thuiszorg ZVZ.

Een cliëntenraad is een onafhankelijke groep mensen die opkomt voor de belangen van cliënten van een zorginstelling. Een cliëntenraad bestaat uit cliënten of hun familieleden. Maar ook kennissen van cliënten kunnen deelnemen aan een cliëntenraad. Het doel van een cliëntenraad is het bevorderen van de medezeggenschap van cliënten. Dat wil zeggen dat iedere cliënt zijn mening kan geven via de cliëntenraad van zijn zorgaanbieder. De cliëntenraad maakt het dus mogelijk dat cliënten invloed hebben op het beleid van de organisatie.

Wat kan de cliëntenraad van Thuiszorg ZVZ voor u doen?
Via de cliëntenraad kunt u aangeven wat u vindt van Thuiszorg ZVZ, maar wat betekent dit nou in de praktijk? Heeft u klachten en heeft u het gevoel dat de Thuiszorg ZVZhier te weinig aan doet? Heeft u een wens waarvoor u geen gehoor vindt bij de organisatie? Heeft u opmerkingen over het beleid van Thuiszorg ZVZ of vindt u dat er bepaalde zaken verbeterd kunnen worden?
Voor al dit soort zaken kunt u terecht bij de cliëntenraad. Iedere vraag of opmerking wordt serieus genomen.

Thuiszorg ZVZ is constant op zoek naar verbetering in de uitvoering van haar dienstverlening. U kunt meedenken en meedoen met de cliëntenraad. U kunt uw interesse met een motivatie kenbaar maken via de Cliëntenraad.

Klachtenregeling

Interne klachtenprocedure van Thuiszorg ZVZ
We vinden het fijn wanneer je ons laat weten dat je een klacht hebt of dat je niet tevreden bent, want dan kunnen we er voor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Misschien is er sprake van een misverstand en ben je geholpen met een duidelijke uitleg. We kunnen je vragen beantwoorden of we kunnen samen op zoek gaan naar een oplossing. Dus blijf niet alleen met je klacht zitten, maar ga met ons in gesprek. Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor jou, maar ook voor anderen.

Klacht melden bij Thuiszorg ZVZ.
Met een klacht kun je terecht bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met je bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Je kunt je klacht ook schriftelijk indienen bij de directie van Thuiszorg ZVZ. Er wordt dan binnen 5 werkdagen contact met je opgenomen om je klacht te bespreken.

Externe klachtenfunctionaris
Je kunt er ook voor kiezen om je klacht rechtstreeks in te dienen bij de externe klachtenfunctionaris van Stichting Zorggeschil. De externe klachtenfunctionaris zal jou advies geven en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.

WMO (Huishoudelijke verzorging / Begeleiding)
Valt u onder de Wet maatschappelijke ondersteuning ( gemeente Amsterdam)  en u bent niet tevreden over de zorg en of ondersteuning neem dan contact op met Thuiszorg ZVZ. Komt u er met Thuiszorg ZVZ niet uit? Neem dan contact op met team klachten en kwaliteit sociaal via telefoonnummer 020-251 4444 of per email naar klachtensociaal@amsterdam.nl

Contactgegevens geschillencommissie 
Stichting Zorggeschil
Postbus 24018
3502 MA Utrecht
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

WMO ( Wet maatschappelijk ondersteuning) afdeling: ‘klachten sociaal’
Tel: 020-251 4444
Email: klachtensociaal@amsterdam.nl

Privacy

De wet bescherming persoonsgegevens is sinds september 2001 van kracht. Door de invoering van deze wet zijn instellingen, waaronder thuiszorg organisaties, gehouden om de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens inzichtelijk te maken.

Het doel van de privacyreglement is, de cliënten op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurd en welke rechten een cliënt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

Lees hier de Privacy policy van Thuiszorg ZVZ.

Contact
E-Mail: info@thuiszorgzvz.nlTel: +31854012532
Adres
Nicolas Maesstraat 2 (Unit 223B)1506LB Zaandam

All Rights Reserved | Thuiszorg ZVZ 2022