Skip to content Skip to footer


Cliëntenraad

In Nederland is elke zorgaanbieder wettelijk verplicht een cliëntenraad samen te stellen. De taak van een Cliëntenraad is het behartigen en bewaken van cliëntenbelangen. De Cliëntenraad geeft cliënten medezeggenschap in het beleid van Thuiszorg ZVZ. Een cliëntenraad wordt gevormd door onafhankelijke groep mensen die opkomen voor de belangen van cliënten van een zorginstelling. Een cliëntenraad kan bestaan uit cliënten, familieleden van cliënten maar kennissen van cliënten kunnen ook deelnemen aan een cliëntenraad. Iedere cliënt kan zijn mening geven via de cliëntenraad van zijn zorgaanbieder. De cliëntenraad maakt het dus mogelijk dat cliënten invloed hebben op het beleid van de organisatie. Kortom; Het doel van een cliëntenraad is het bevorderen van de medezeggenschap van cliënten.

Wat kan de cliëntenraad van Thuiszorg ZVZ voor u doen?
Heeft u het gevoel dat de Thuiszorg ZVZ geen gehoor geeft aan uw klachten? Heeft u opmerkingen over het beleid van Thuiszorg ZVZ of vindt u dat er bepaalde zaken verbeterd kunnen worden. Voor al dit soort zaken kunt u terecht bij de cliëntenraad.

Contact
E-Mail: info@thuiszorgzvz.nlTel: +31854012532
Adres
Nicolas Maesstraat 2 (Unit 223B)1506LB Zaandam

All Rights Reserved | Thuiszorg ZVZ 2022